เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนขนาดสินค้าในทุกกรณี
 • ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต หรือสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันรับสินค้า โดยติดต่อผ่านทางอีเมล [email protected] พร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อแสดงความจำนงในการเปลี่ยนสินค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า สำหรับสินค้าที่ลดราคาพิเศษ (SALE)
 • กรณีคืนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกับตอนนำส่ง ป้ายราคาสินค้าคงอยู่ครบถ้วน ไม่ผ่านการใช้งาน และไม่ผ่านการซัก
 • แจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันรับสินค้า โดยติดต่อผ่านทางอีเมล [email protected] พร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อแสดงความจำนงในการคืนสินค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 • แจ้งความจำนงในการคืนสินค้า ผ่านทางอีเมล [email protected] กรุณาระบุหมายเลขการสั่งซื้อ รุ่นสินค้าที่ต้องการคืน และ บัญชีธนาคาร(สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง)
 • รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับสินค้าคืนเท่านั้น

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • เมื่อมีการยกเลิกการสั่งซื้อ คืนสินค้า หรือเกิดจากความผิดพลาดของระบบ
 • วิธีการคืนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อ หากเป็นการจ่ายเงินแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง กรุณาแจ้งเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินคืน
 • การคืนเงินจะเริ่มขึ้นเมื่อสินค้ากลับเข้าสู่คลังสินค้าและผ่านการตรวจเช็คสภาพสินค้า โดยมีรายละเอียดระยะเวลาการคืนเงิน ดังนี้

บัตรเครดิต/ เดบิต: คืนเงินภายใน 30-45 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืน*

เก็บเงินปลายทาง: คืนเงินภายใน 15-30 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืน


*ระยะเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรอบบิลการชำระรายเดือนของแต่ละธนาคาร

**หากยังไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาสอบถามกับทางธนาคารเจ้าของบัตร หรือ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือ 02-790-4000 ต่อ 4444 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10:00 น. – 16:00 น.)