นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับออนไลน์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 29 มกราคม 2557 ลีวาย สเตราส์ แอนด์ โค ยึดมั่นในความเชื่อถือที่ลูกค้ามีให้ มากกว่า 155 ปีที่ลีวายได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงตามคุณค่าที่เราเชื่อถือ ในขณะที่เรายังคงมุ่งพัฒนาที่จะนำผลิตภัณฑ์มาสู่ออนไลน์ เรายังจะทำให้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้สอดคล้องไปกับความเป็นส่วนตัวของคุณ - ลูกค้า

หลักความเป็นส่วนตัวของเรา

ความโปร่งใส

เราต้องการให้คุณทราบถึงข้อมูล และวิธีการเก็บข้อมูลที่เราได้ระหว่างที่คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซท์ของเรา

ทางเลือก

เราจะเสนอทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลที่เราและคู่ค้าที่เราไว้ใจจะนำไปใช้ได้

ความถูกต้องของข้อมูล

เราจะรับผิดชอบต่อการดูแลปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บจากเว็บไซท์ผ่านเทคโนโลยีที่ปลอดภัยเชื่อถือได้

ข้อมูลที่ถูกเก็บ

ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บ

ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ (“พีไอไอ”) ข้อมูลใดๆที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณจะถูกพิจาณาเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ หรือ พีไอไอ ข้อมูลนี้รวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ และข้อมูลบัตรเครดิต

ข้อมูลการเรียกดู

ข้อมูลที่เก็บจากกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซท์ผ่านเทคโนโลยี อาทิเช่น คุ๊กกี้และบีคอน หมายถึงข้อมูลการเรียกดู ข้อมูลการเรียกดูนี้เชื่อมต่อกับไอพีที่ไม่ระบุตัวตน ไม่ได้เชื่อมต่อถึงคุณโดยเฉพาะ ข้อมูลเหล่านี้คือพีไอไอ

ข้อมูลที่คุณโพสต์

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นพีไอไอหรือไม่ ในส่วนที่เป็นสาธารณะของไซเชียลเน็ตเวิร์ค ในส่วนเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บนเว็บไซท์ของเรา และอื่นๆ ถือเป็นข้อมูลสาธารณะ เพราะฉะนั้นหากคุณไม่ต้องการให้เปิดเผย กรุณาไม่โพสต์ข้อมูลเหล่านั้น

ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล

เราเป็นผู้เก็บข้อมูลจากคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ เราอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณผ่านบุคคลที่สาม คู่ค้าทางธุรกิจที่เราไว้ใจอาจเก็บข้อมูลจากคุณเช่นกัน เพื่อประโยชน์ต่อการดูแลพัฒนาเว็บไซต์และให้บริการที่ตรงต่อความสนใจของคุณ “เรา”ในที่นี้จึงหมายรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจที่เราไว้ใจด้วย เราอนุญาติให้บริษัทโฆษณาบุคคลที่สามเก็บข้อมูลการเรียกดู เช่นเดียวกับการแสดงโฆษณาในนามของเรา ซึ่งแตกต่างไปตามความสนใจของคุณ