เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า แต่สามารถคืนสินค้าได้สำหรับการจัดส่งทุกรูปแบบ (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 • การคืนสินค้าใช้เงื่อนไขเดียวกันสำหรับการจัดส่งทุกรูปแบบ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และป้ายราคาสินค้าคงอยู่ครบถ้วน ไม่ผ่านการใช้งาน และไม่ผ่านการซัก
 • สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันรับสินค้า โดยติดต่อผ่านทางอีเมล levisth.1@gmail.com เพื่อแจ้งความจำนงในการคืนสินค้า
 • กรณีไม่รับคืนสินค้า ได้แก่ สินค้าที่ลดราคาพิเศษ (SALE)
 • สินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต หรือสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง โดยกรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล levisth.1@gmail.com และแจ้งรายละเอียด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 1. แจ้งความจำนงในการคืนสินค้า ผ่านทางอีเมล levisth.1@gmail.com กรุณาระบุหมายเลขการสั่งซื้อ รุ่นสินค้าที่ต้องการคืน และ บัญชีธนาคาร(สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง)
 2. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับสินค้าคืนเท่านั้น กรุณาแพ็คสินค้าและแนบใบเสร็จ พร้อมระบุปลายทาง ดังนี้
 3. บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด เลขที่ 10/9 หมู่ 16 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • เมื่อมีการยกเลิกการสั่งซื้อ คืนสินค้า หรือเกิดจากความผิดพลาดของระบบ
 • วิธีการคืนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อ หากเป็นการจ่ายเงินแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง กรุณาแจ้งเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินคืน
 • การคืนเงินจะเริ่มขึ้นเมื่อสินค้ากลับเข้าสู่คลังสินค้าและผ่านการตรวจเช็คสภาพสินค้า โดยมีรายละเอียดระยะเวลาการคืนเงิน ดังนี้

บัตรเครดิต/ เดบิต: คืนเงินภายใน 30-45 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืน*

เก็บเงินปลายทาง: คืนเงินภายใน 15-30 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืน


*ระยะเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรอบบิลการชำระรายเดือนของแต่ละธนาคาร

**หากยังไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาสอบถามกับทางธนาคารเจ้าของบัตร หรือ สามารถติดต่อได้ที่ levisth.1@gmail.com หรือ 02-790-4000 ต่อ 4444 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10:00 น. – 16:00 น.)